Zobacz więcej

Oferujemy następujące plany szkoleniowe

Manage – New Horizons

Program szkolenia opracowany z myślą o młodych, ambitnych osobach, studentach i absolwentach wyższych uczelni, chcących poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie zarządzania projektami i wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.

Proszę wypełnić
Proszę wypełnić
Proszę wypełnić
Proszę zaakceptować

Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie


Manage – State Administration

Program szkolenia adresowany do osób zarządzających organizacjami. Program szkolenia został opracowany z myślą o osobach chcących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami w organizacjach non profit, administracji państwowej i publicznej.

Proszę wypełnić
Proszę wypełnić
Proszę wypełnić
Proszę zaakceptować

Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie


Manage – Business Development

Program szkolenia przygotowany dla osób zarządzających przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi, chcącymi ugruntować lub odświeżyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Dla młodych managerów, dyrektorów zarządzających, przedsiębiorców, kierowników i właścicieli firm program jest doskonałą możliwością do pozyskania nowej wiedzy i umiejętności z dziedziny zarządzania projektami.

Proszę wypełnić
Proszę wypełnić
Proszę wypełnić
Proszę zaakceptować

Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

Lista szkoleń tematycznych:

 • ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNYMI ORGANIZACJAMI
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

 • OCENA EFEKTYWNOSCI PROJEKTÓW
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

 • METODY OPERACYJNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTEM
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

 • KIEROWANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

 • KOMPETENCJE KIEROWNIKA PROJEKTU
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

 • LEAN MANAGEMENT
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

 • NEGOCJACJE
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

 • KONFLIKTY
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

 • ZARZĄDZANIE MARKĄ
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

 • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

 • STARATEGIE ROZWOJU I KONKURENCJI
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę wypełnić
  Proszę zaakceptować

  Poinformujemy o terminie szkolenia mailowo lub telefonicznie

Szanowni Państwo,

W dobie powszechnej globalizacji oraz ostrej konkurencji na rynku, ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługodawców stało się dostosowanie produktów i usług do sprecyzowanych wymagań klienta. Aby spełnić oczekiwania klienta produkty i usługi stają się coraz mniej powtarzalne, standardowe a coraz częściej wyjątkowe, wręcz unikalne. „Szyte na miarę”. Fakt ten decyduje o tym, że tylko innowacyjne podejście do przedsięwzięcia stanowi o przewadze nad konkurencją na rynku.

W ostatnich latach wiele przedsiębiorstw realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z zasadami zarządzania projektami. Podejście projektowe znalazło swoje zastosowanie również w administracji publicznej i organizacjach non-profit. Wiele przedsięwzięć ma obecnie bardzo często charakter jednorazowy i niepowtarzalny, wręcz unikalny a coraz rzadziej typowy, tradycyjny. Dlatego standardowe rozwiązania nie zawsze się sprawdzają. Powoduje to, że organizacje, aby prowadzić swoją dotychczasową działalność bez zakłóceń dla realizacji owych przedsięwzięć, decydują się na wykorzystanie zespołów projektowych. Wciąż rośnie, więc zapotrzebowanie na wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami.

„Łańcuch jest tak silny, jak silne jest jego najsłabsze ogniwo”. Dlatego przed przystąpieniem do projektu, nawet, gdy dysponujemy pomocą doświadczonego Kierownika Projektu, ważnym jest, aby każdy członek zespołu projektowego znał ideę projektu, stosowaną metodykę, strukturę zespołu projektowego, występujące w nim zależności, środowisko projektu, jego plan, ryzyko występujące w projekcie oraz najważniejsze, każdy członek zespołu powinien znać własną rolę w zespole projektowym i swoje obowiązki.

Za projekt odpowiada Kierownik Projektu. Jednak sukces projektu zależy od całego zespołu i jak pokazuje życie tylko świadomi uczestnicy przedsięwzięcia zwanego projektem, pracują wydajnie, zgodnie z planem, świadomi ryzyka, znający metodykę stosowaną i procedury pozwalające na osiągnięcie sukcesu w projekcie tzn. zakończenie projektu na czas, w przewidywanym zakresie, budżecie i dający finalny produkt o określonej, wymaganej jakości.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na wsparcie biznesu w tym obszarze, nasza firma szkoleniowa proponuje Państwu kompleksowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie prowadzić będzie Kierownik Projektu posiadający doświadczenie oraz gruntowną wiedzę w tym zakresie popartą odpowiednimi certyfikatami i dyplomami wyższych uczelni. Prowadzący szkolenie jest absolwentem Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie kierunek:

 • Zarządzanie i marketing - licencjat
 • Marketing – studia magisterskie
 • Zarządzanie Projektami Przemysłowymi - studia podyplomowe
 • Zarządzanie Projektami PRINCE2®- studia podyplomowe

Jest również absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, kierunek:

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - studia podyplomowe
 • Podyplomowe studia menedżerskie - studia podyplomowe
 • Posiada również wykształcenie pedagogiczne

Ukończył także szereg kursów z zakresu zarządzania i marketingu zarówno w kraju jak i za granicą. Swoje doświadczenie zdobywał pracując głównie w przemyśle ciężkim: w budownictwie, przemyśle petrochemicznym a także wiertniczym na lądzie i na morzu.

Wiele aspektów związanych z zarządzaniem, takich jak: Lean Management, dostawy Just InTime, Kaizen, Kanban itd., dzisiaj powszechnie stosowanych na całym świecie, poznał już początkiem lat dziewięćdziesiątych, kiedy to swoją przygodę z projektami rozpoczął przy budowie rafinerii ropy naftowej w okolicach Kapsztadu (Cape Town) w Afryce Południowej (RPA). Tam też poznawał metody zarządzania zespołami ludzkimi w środowisku międzynarodowym.

Przez wiele lat brał udział w licznych projektach wiertniczych na Morzu Północnym, na Adriatyku, Bałtyku, Morzu Egejskim, Morzu Czarnym i Morzu Śródziemnym, również na Morzu Norweskim oraz na Oceanie Atlantyckim w rejonie Przylądka Dobrej Nadziei, Senegalu, Maroka, oraz Wysp Szetlandzkich.

Polska, Czechy, Słowacja, Rosja, Anglia, Szkocja, Norwegia, Holandia, Dania, Szwajcaria, Włochy, Węgry, Hiszpania, Grecja, Maroko, Gruzja, Austria, Rumunia, Południowa Afryka to tylko niektóre kraje, w których pracował realizując zadania dla największych światowych firm naftowych takich jak BP, BG, Shell, OMV, ENI, Agi, Tullow, Dana, Total, Amoco, Babcock, itd. Pracował przez wiele lat dla Baker Hughes na stanowisku Drilling Fluids Engineer i jako consultant dla Halliburton oraz jako consultant Drilling Fluids Specialist dla Dosco.

Firma GLOBAL dysponuje odpowiednią salą audiowizualną a termin szkolenia może być dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta. Jeśli klient dysponuje odpowiednim zapleczem dydaktycznym szkolenie może być przeprowadzone również u klienta. Prowadzimy również szkolenia w grupach otwartych.

Szczegóły dotyczące programu szkolenia podano w ofercie. W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć naszą ofertę szkoleniową w zakresie wsparcia biznesu również w oparciu o Państwa sugestie i zapotrzebowanie. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu pracy, każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, oferujemy Państwu:

SZKOLENIA WSTĘPNE (instruktaż ogólny) dla:

 • nowo zatrudnionych pracowników;
 • studentów odbywających w pracodawcy praktykę studencką;
 • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

SZKOLENIA OKRESOWE dla:

 • pracodawców;
 • osób kierujących pracownikami (kierowników, mistrzów, brygadzistów, itp.);
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
 • pracowników inżynieryjno-technicznych (projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów, organizatorów produkcji, itp.);
 • pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby;
 • pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Szkolenia organizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasza firma

GLOBAL Busines Support, to nasze wsparcie dla Ciebie na każdym etapie Twojej obecności na rynku pracy. Jesteśmy dla Ciebie.

Czytaj więcej

Centrum szkoleniowe

Oferujemy bardzo szeroki wachlarz szkoleń biznesowych z ZARZĄDZANIA, MARKETINGU I REKLAMY, SZKOLENIA BHP oraz inne szkolenia dedykowane.

Czytaj więcej

Agencja zatrudnienia

Agencja posiada certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Podmiot wpisany został pod nr: 26945

Czytaj więcej

Zostaw swoją wiadomość lub zamów rozmowę z konsultantem

Proszę wypełnić
Proszę wypełnić
Proszę wypełnić
Proszę zaakceptować