Zobacz więcej

Świadczymy usługi w zakresie

Pośrednictwo pracy, polegające na:

 • udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • udzielaniu pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
 • kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,
 • kierowaniu cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność w Polsce.

Doradztwo personalne, polegające na:

 • prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 • wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 • weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji.

Poradnictwo zawodowe, polegające na:

 • udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych, np. o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych oraz zajęć zachęcających do aktywnego poszukiwania pracy,
 • udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy – np. na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

Prace tymczasowe, polegające na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej.

Agencja działa na podstawie decyzji MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadządzych agencje zatrudnienia uprawnionych do świadczenia usług: poradnictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego, oraz do świadczenia usługi pracy tymczasowej. Podmiot został wpisany pod numerem 26945.

Nasza firma

GLOBAL Busines Support, to nasze wsparcie dla Ciebie na każdym etapie Twojej obecności na rynku pracy. Jesteśmy dla Ciebie.

Czytaj więcej

Centrum szkoleniowe

Oferujemy bardzo szeroki wachlarz szkoleń biznesowych z ZARZĄDZANIA, MARKETINGU I REKLAMY, SZKOLENIA BHP oraz inne szkolenia dedykowane.

Czytaj więcej

Agencja zatrudnienia

Agencja posiada certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Podmiot wpisany został pod nr: 26945

Czytaj więcej

Zostaw swoją wiadomość lub zamów rozmowę z konsultantem

Proszę wypełnić
Proszę wypełnić
Proszę wypełnić
Proszę zaakceptować